Tổng kết chủ đề Khoa học Cây Trồng

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Khoa học Cây trồng diễn ra vào 29/1 – 9/2/2018.
Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).

Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Posted on Tháng Tám 21, 2018 by hieu thao in Tổng kết sự kiện. Bình luận

Bình luận