Về Dự Án

Chat với Nhà khoa học là sự kiện tương tác trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam dành cho học sinh trung học cơ sở. Các bạn học sinh có thể tham gia thảo luận và trao đổi với các nhà khoa học Việt Nam, thử thách các nhà khoa học với những câu hỏi vui nhộn, các cuộc trò chuyện trực tuyến vui vẻ trực tuyến tập trung vào các chủ đề khoa học, và bình chọn cho các nhà khoa học yêu thích của mình để họ để giành Giải thưởng Khoa học Trường học.