Chat với Nhà khoa học

Trang web này là một kho lưu trữ, dự án được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018, để biết thêm thông tin, hãy truy cập mangorol.la


Chat với Nhà khoa học là một website kết nối khoa học trực tuyến, tạo cơ hội cho học sinh và nhà khoa học tương tác với nhau.

Mỗi sự kiện của dự án diễn ra trong 2 tuần ở một chủ đề/lĩnh vực khoa học cụ thể. Trong khoảng thời gian này, học sinh sẽ được hỏi bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chủ đề, đồng thời tham gia vào những buổi chat trực tuyến cùng một nhóm 5 nhà khoa học.

Ngoài ra, học sinh cũng đóng vai trò là “ban giám khảo” để bình chọn cho nhà khoa học được yêu thích nhất. Nhà khoa học chiến thắng sẽ nhận được Giải thưởng Khoa học trường học và dùng phần thưởng này để tổ chức thêm các hoạt động khoa học khác dành cho học sinh.