Bảo vệ

Dưới đây là một số thông tin liên quan chính sách bảo mật của dự án.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì và tại sao?

Quy trình đặt câu hỏi của dự án sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách mà học sinh đăng ký. Nếu học sinh dùng mẫu đăng ký; các em cần phải cung cấp tên thật, trường học và địa chỉ email.

Mỗi học sinh tham gia vào trang này sẽ đặt câu hỏi, tham gia vào những buổi chat trực tuyến và bầu chọn cho nhà khoa học vì thế tên Người dùng cần phải có để nhà khoa học và dự án nhận biết được biết là học sinh nào đang hỏi. Chúng tôi cũng cần địa chỉ email (nếu có của học sinh) để có thể gửi thông báo khi câu hỏi của học sinh ấy đã được trả lời cũng như thông tin về nhà khoa học nào đã được bầu chọn.

Trong trường hợp, học sinh nhận được phần thưởng từ dự án chúng tôi sẽ gởi thông tin qua địa chỉ email cũng như đăng lên trang web tên và trường mà học sinh ấy đang theo học. Nếu không đồng ý về việc chia sẻ thông tin này, vui lòng thông báo đến admin@chatvoinhakhoahoc.vn.

Nếu học sinh vi phạm bất kỳ Quy Định Nội Bộ nào thì dự án sẽ gởi thông tin của học sinh ấy đến Giáo viên phụ trách. Nếu học sinh đăng ký thông qua. Thẻ truy cập do Giáo viên cung cấp thì hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu ghi trên Thẻ truy cập đó. Học sinh có thể đăng nhập vào trang web và thay đổi thông tin của mình nếu muốn. Chúng tôi cũng vẫn sẽ yêu cầu học sinh cung cấp tên thật và địa chỉ email để có thể liên hệ với học sinh liên quan các hoạt động của dự án.

Ngoài ra, nếu chú ý bạn sẽ thấy dưới cùng của mỗi tấm thẻ đều có một con số – đấy là con số đã mã hóa thông tin học sinh đến từ lớp, trường nào và giáo viên phụ trách là ai.

Và trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng Đăng nhập thông qua Mạng Xã Hội, có nghĩa là tài khoản của bạn phải được liên kết với một trong những tài khoản trên Facebook hoặc Google; thông tin sẽ được tự động gửi đến địa chỉ kết nối với tài khoản đó.

Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, các máy tính của chúng tôi sẽ cài đặt cookie vào máy tính mà học sinh đang dùng để tham gia sự kiện. Nếu bạn chặn cookie thì trang này sẽ không hoạt động được, vì vậy mà đừng làm điều đó. Cookie là tệp chứa dữ liệu nhỏ nhằm giúp nhận diện bạn là ai. Nó cho phép học sinh được bầu chọn một lần, đặt câu hỏi và tham gia vào những buổi chat trực tuyến có hiển thị tên mà bạn chọn trên màn hình (chúng tôi sẽ không bao giờ hiển thị tên thật của bạn trên website). Sau khi bạn thoát khỏi trang, cookie sẽ được xóa khỏi máy tính của bạn.

Khi bạn sử dụng website, chúng tôi lưu lại một số thông tin mà có thể giúp chúng tôi nhận diện bạn. Chúng tôi ghi nhận lại cách thức bạn bầu chọn để nếu cần chúng tôi có thể kiểm tra xem việc loại trừ được thực hiện một cách công bằng hay không. Dù sao đi nữa thì thông tin này sẽ KHÔNG BAO GIỜ được tiết lộ.

Chúng tôi cũng lưu lại những câu hỏi mà bạn đặt ra cũng như những gì bạn trao đổi trong những buổi Chat Trực Tuyến. Chúng tôi làm thế để các nhà khoa học biết được họ đang trò chuyện với ai, hay ít nhất là biết tên người dùng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi lại những lần bạn đăng nhập và nơi bạn đăng nhập (địa chỉ IP của bạn). Việc theo dõi địa chỉ IP giúp chúng tôi xác nhận trong trường hợp khi có ai đó đăng ký vào website sử dụng một tên người dùng đã đăng ký, khi đó chúng tôi có thể xem là họ đăng nhập từ nơi nào. Điều này cũng giúp chúng tôi phát hiện các vấn đề kỹ thuật nếu có.

Nghe thì có vẻ rất nhiều thông tin, nhưng chúng tôi đảm bảo là thông tin của học sinh sẽ không được tiết lộ và không một ai có thể nhận ra bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào?

Tên thật của bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ được sử dụng mà không được sự cho phép của học sinh TRỪ trường hợp bạn vi phạm quy định nội bộ nghiêm trọng và chúng tôi cần phải liên lạc với giáo viên của học sinh. Tất cả những gì học sinh cung cấp trên website sẽ được liên kết tới tên người dùng mà học sinh đa chọn.

Địa chỉ email của học sinh chỉ được sử dụng để liên hệ trong phạm vi sự kiện, để thông báo cho bạn biết các câu hỏi của học sinh đã được giải đáp và phần thưởng nếu có. Khi dự án gởi thông tin đến email của học sinh thì học sinh cũng có quyền chọn Từ chối nhận mail ở cuối mỗi email.

Chúng tôi cam đoan sẽ KHÔNG chia sẻ thông tin liên lạc của học sinh với bất kỳ ai.

Các nhà khoa học: Tương tự như vậy với các nhà khoa học, ngoại trừ việc chúng tôi sẽ gửi email cho anh/chị về sự kiện của năm và các sự kiện khác mà chúng tôi nghĩ có thể anh/chị sẽ quan tâm. Địa chỉ email của anh/chị sẽ không được chia sẻ với nhà tài trợ hay đơn vị nào và anh/chị cũng có thể từ chối nhận email của dự án bất kỳ lúc nào. Chúng tôi chỉ duy nhất sử dụng số điện thoại của anh/chị nếu có sự cố xảy ra, và sẽ KHÔNG dùng nó sau khi kết thúc sự kiện.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật, vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ admin@chatvoinhakhoahoc.vn