Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện dự án Chat với Nhà khoa học

Báo cáo tổng hợp các đánh giá sau 2 năm thực hiện dự án Chat với Nhà khoa học tại Việt Nam. Báo cáo được thực hiện vào tháng 10/2017 bằng tiếng Anh bởi Gallomanor UK và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).

Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo. (Click the image to read full report)

Posted on Tháng Tư 24, 2018 by hieu thao in Đánh giá. Bình luận

Bình luận