Tổng kết chủ đề Khoa học Sự sống

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Khoa học Sự sống diễn ra vào tháng 05/ 2017.
Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Gallomanor UK và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).

Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Posted on Tháng Tư 26, 2018 by hieu thao in Tổng kết sự kiện. Bình luận

Bình luận