Tổng kết chủ đề Kháng kháng sinh

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Kháng kháng sinh diễn ra vào 2-13/4/2018.
Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).

Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Posted on Tháng Tám 21, 2018 by hieu thao in Tổng kết sự kiện. Bình luận

Bình luận